ဘာသာစကား: Burmese
4cc3bcc7cc3a4033bd6c62fc5f71059c

အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးရွိေနသည္ဆိုရံုႏွင့္ သင္ေသရေတ့ာမွာလား?

သင့္အေျဖကိုေ႐ြးလိုက္ပါ [ဟုတ္ပါတယ္] သို႔မဟုတ္ [မဟုတ္ပါ]

အေျဖ - မဟုတ္ပါ။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးရွိေနသည္ဆိုရံုႏွင့္ ေသမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုး ရွာေဖြေတြ႔ရွိသည့္ ၁၉၈၀-ခုႏွစ္မ်ား မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြေရာဂါပိုးရွိေနသူမ်ားအား ေအအာရ္တီ(ART)ေဆးကုထံုးျဖင့္ ေဆးကုသေပးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္စြာျဖင့္ အသက္ရွည္ရွည္ေနထိုင္သြားၾကႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးရွိေနသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ အဆိုပါ ေအအာရ္တီ(ART)ေဆး ကုထံုးျဖင့္ မွန္ကန္စြာႏွင့္ ပံုမွန္ကုသမႈခံယူေနပါက လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ရရွိလာမည့္ကေလးငယ္မ်ားကိုလည္း အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြပိုးကူးစက္ျခင္း မရွိႏိုင္ပါ။

စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈခံယူႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ အေရးေပၚေခၚဆိုႏိုင္ေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ပါ - အျဖဴေရာင္လိုင္း (ေယာက္်ားေလးမ်ားအတြက္) : ၀၉၇၃၂၁၂၂၂၆ ပန္းေရာင္လိုင္း (မိန္းကေလးမ်ားအတြက္) : ၀၉၇၃၂၁၂၂၂၇ (သို႔မဟုတ္) နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစင္တာ (ေဆးခန္း) သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးလုပ္သား တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္လိုက္ပါ။

The Internet of Good Things